Thứ hai, ngày 05-12-2016
Công cụ làm việc cá nhân


Thông báo thời gian nhận và trả hồ sơ


Xin trân trọng thông báo: Bộ phận lãnh sự của ĐSQ mở cửa vào Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần từ 10.00 giờ đến 13.00 giờ.
Tạo bởi dsqvndk
Cập nhật 25-03-2015